PLUSH CLUB ETYEN BON CHANCE


PLUSH CLUB ETYEN BON CHANCE - ЮЧРоссии, Чемпион России

Родители:

PANDEROSA'S MASTERPIECE

 &

IMPERIAL GOLD KARMENSITA
 

-