Щенки от PC Eternity Love

Бишон Фризе
Плюш Клуб Франсуа Бурбон
Плюш Клуб Франсуа Бурбон
Бишон Фризе
PLUSH CLUB Gabriel McQUEEN
Отец:  MON TOUT X-RAY McQUEEN) Аргентина
Мать:  Plush Club Eternity Love

Щенки от Империал Голд Карменсита [7] Щенки от PC Isabel Mon Pleasure [5]
Щенки от от Leaflet`s Way Ahead of You [0] Щенки от PC Dance My Lady [2]
Щенки от PC Jaklin Onassice [4] Щенки от PC Sofy Marso [1]
Щенки от PC Charlise Infiniti Love [1] Щенки от PC Eternity Love [2]