Щенки от PC Jaklin Onassice

Бишон Фризе
Plush Сlub Сhloya Pleasure
Отец: Petit Ami,'s Everlasting Love Чемпион Мира (Норвегия)
Мать: Plush Club Dance My Lady Интерчемпион
Бишон Фризе
Plush Club Cherry Lady
Родилась 11.05.2018г.
Отец:  Luxury Love Instagram - Kenzo (Норвегия) Чемпион Мира
Мать: Plush Club Sofy Marso JCHR, CHR
Бишон Фризе
Plush Club Sofy Marso
JCh Russian, Ch Russian
Отец: Petit Ami's Everlastyng Love - Лукас (Норвегия) Чемпион Мира
Мать:   Plush Club Jaklyn Onassice - Юный Чемпион России, Чемпион России
Бишон Фризе
Plush Club Jaklyn Onassice
JCh Russian, Ch Russian
о. Let's Dance Tango Petit Ami's (Норвегия)- Интерчемпион
м. Рlush Club Isabel Mon Pleasure - Интерчемпион

Щенки от Империал Голд Карменсита [7] Щенки от PC Isabel Mon Pleasure [5]
Щенки от от Leaflet`s Way Ahead of You [0] Щенки от PC Dance My Lady [2]
Щенки от PC Jaklin Onassice [4] Щенки от PC Sofy Marso [1]
Щенки от PC Charlise Infiniti Love [1] Щенки от PC Eternity Love [2]